VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của Pin sạc Eneloop AA 2550mah Vì 4 viên (ĐEN) BK-3HCCE/4BV sản phẩm

Pin sạc Eneloop AA 2550mah Vì 4 viên (ĐEN) BK-3HCCE/4BV

Thông số kỹ thuật cơ bản Thời lượng sử dụng ước tính Đèn flash/máy ảnh AA - Khoảng 800 kiểu
Máy ảnh KTS AA - Khoảng 1200 kiểu
Máy cạo râu AA - Khoảng 4.0 giờ
Chuột máy tính AA - Khoảng 100 ngày
AAA - Khoảng 40 ngày
Đèn LED AA - Khoảng 7.0 giờ
AAA - Khoảng 3.0 giờ
Máy chơi game AA - Khoảng 30 giờ
AAA - Khoảng 10.0 giờ
Đồ chơi AA - Khoảng 8.0 giờ
AAA - Khoảng 3.5 giờ
Điện thoại cố định không dây AA - Khoảng 20.0 giờ
AAA - Khoảng 8.0 giờ
Đồng hồ treo tường AA - Khoảng 2 năm
AAA - Khoảng 1 năm