VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của Pin sạc Eneloop AA 1000mah Vì 2 viên (XANH) BK-3LCCE/2BV sản phẩm

Pin sạc Eneloop AA 1000mah Vì 2 viên (XANH) BK-3LCCE/2BV

Thông số kỹ thuật cơ bản Thời lượng sử dụng ước tính Đèn flash/máy ảnh AA - Khoảng 300 kiểu
Máy ảnh KTS AA - Khoảng 500 kiểu
Máy cạo râu AA - Khoảng 1.5 giờ
Chuột máy tính AA - Khoảng 40 ngày
AAA - Khoảng 20 ngày
Đèn LED AA - Khoảng 2.5 giờ
AAA - Khoảng 1.5 giờ
Máy chơi game AA - Khoảng 10 giờ
AAA - Khoảng 6.0 giờ
Đồ chơi AA - Khoảng 3.0 giờ
AAA - Khoảng 2.0 giờ
Điện thoại cố định không dây AA - Khoảng 7.5 giờ
AAA - Khoảng 4.5 giờ
Đồng hồ treo tường AA - Khoảng 1 năm
AAA - Khoảng 0.5 năm