VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy /vn/consumer/where-to-buy.html false false K-KJ50LCC20V false

Bộ Sạc tiêu chuẩn Eneloop - 5 giờ (kèm 2 viên pin) K-KJ50LCC20V

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

Bộ Sạc tiêu chuẩn Eneloop - 5 giờ (kèm 2 viên pin) K-KJ50LCC20V

K-KJ50LCC20V

• Bộ Sạc tiêu chuẩn Eneloop - 5 giờ (kèm 2 viên pin).
• Dùng cho pin AA và AAA.

close
^

Chọn Màu

Sản phẩm bạn vừa xem

Sản phẩm bạn vừa xem

    Hỗ trợ

    Hỗ trợ

    Bộ Sạc tiêu chuẩn Eneloop - 5 giờ (kèm 2 viên pin) K-KJ50LCC20V