VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của EH-NE71P645 sản phẩm
Công suất 2000W
Thiết kế tăng cường độ sáng bóng
Ion Có (2 đầu phát ion ngoài)
Chế độ sấy bảo vệ nhiệt
Chức năng sấy mát 2 đầu thổi gió mát song song
Có thể gập được
Phụ kiện -
Trọng lượng Xấp xỉ 425 g