VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Ảnh của EH-ND63P645
Công suất 2000W
Thiết kế tăng cường độ sáng bóng Không
Ion Không
Chế độ sấy bảo vệ nhiệt
Chức năng sấy mát Sấy mát với gió mạnh
Có thể gập được
Phụ kiện -
Trọng lượng Xấp xỉ 360 g