VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của Lược chải ion nhỏ gọn EH-HE10VP421 sản phẩm

Lược chải ion nhỏ gọn EH-HE10VP421

Chạy bằng pin Pin kiềm AAA 1 viên
Khu vực sản xuất Trung Quốc
Kích thước kèm vỏ (RxSxC) 5,7 x 12,9 x 5,3 cm
Kích thước không kèm vỏ (RxSxC) 5,3 x 12,6 x 4,9 cm
Trọng lượng kèm vỏ khoảng 95 g
Trọng lượng không kèm vỏ khoảng 75 g