VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Ảnh của EH-HV10
Nhiệt độ tối đa 210 ˚C
Cài đặt nhiệt độ Off-210
Kích thước thân (RxCxS) 28 x 230 x 32
Kích thước răng kẹp Dài: 68 mm
Kích thước răng kẹp Rộng: 18 mm
Lớp phủ răng kẹp Lớp phủ bằng xứ
Răng kẹp phân bố nhiệt đều Không
Điện áp phổ dụng
Sẵn sàng sử dụng sau 40 giây
Chiều dài dây nguồn 1,7 m
Tự động tắt Không
Răng kẹp giữa Không
Cơ cấu khóa bằng Nắp
Phụ kiện đi kèm Nắp