VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của Tông đơ cắt tóc chuyên nghiệp có thể sạc lại ER-GP80-K751 sản phẩm

Tông đơ cắt tóc chuyên nghiệp có thể sạc lại ER-GP80-K751

Số mẫu ER-GP80
Thời gian sạc Khoảng 1 tiếng
Thời gian vận hành/Sạc Khoảng 50 min
Kích thước (C x R x S) Xấp xỉ 176 x 48 x 47 mm
Trọng lượng Khoảng 245 g