VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

Giải thưởng và Đánh giá trên toàn Thế giới

Giải thưởng và Đánh giá trên toàn Thế giới

Chất lượng hình ảnh xuất sắc, tính linh hoạt và độ tin cậy của LUMIX đã nhận được nhiều lời khen rộng rãi.

Giải thưởng và Đánh giá trên toàn Thế giới