ext_table02

Nhà thám hiểm vùng cực
Yasunaga Ogita

Ghi chép về chuyến đi độc lập không cần hỗ trợ đến Nam Cực

Phóng viên ảnh
Daniel Berehulak

Công bố Bí ẩn của giới đô vật “Kushti” Ấn Độ

Ảnh của Câu lạc bộ Gấu trúc Wolong
Sự ra đời bí ẩn và kỳ diệu của một chú gấu trúc

Nhiếp ảnh gia núi lửa
Bryan Lowry

Đến gần hơn dòng dung nham nóng đỏ