VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy

GIỚI THIỆU CÁC DÒNG SẢN PHẨM GIA DỤNG PANASONIC 2018

Sản phẩm sử dụng trong bài viết này

*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 5.679E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false NR-F503GT-X2 NR-F503GT-X2 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.019E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false NA-FS10V7LRV NA-FS10V7LRV false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.68E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-VU9UKH-8 CU/CS-VU9UKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3420000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false F-56XPG F-56XPG false
EH-NA65-K645

EH-NA65-K645

Sấy khô và dưỡng ẩm cho tóc với nanoe™

Giá tham khảo: 2,589,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2589000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false EH-NA65-K645 EH-NA65-K645 false
RX-D48

RX-D48

Máy ghi âm CD radio cassette

Giá tham khảo: 2,290,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2290000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false RX-D48GC-S RX-D48GC-S false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.815E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false SC-MAX9000 SC-MAX9000 false
/vn/consumer/where-to-buy.html false false BK-3MCCE/2BV BK-3MCCE/2BV false