VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

GIỚI THIỆU CÁC DÒNG SẢN PHẨM GIA DỤNG PANASONIC 2018

Sản phẩm sử dụng trong bài viết này

*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2880000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0201 false false NN-GM34JMYUE NN-GM34JMYUE false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 6.009E7 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0101 false false NR-F503GT-X2 NR-F503GT-X2 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.059E7 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0102 false false NA-FS10V7LRV NA-FS10V7LRV false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.68E7 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401 false false CU/CS-VU9UKH-8 CU/CS-VU9UKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3420000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0405 false false F-56XPG F-56XPG false
EH-NA65K645

EH-NA65K645

Giá tham khảo: 3,679,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3679000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0500&L2=0501 false false EH-NA65-K645 EH-NA65-K645 false
/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0300&L2=0304 false false RX-D48GC-S RX-D48GC-S false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.815E7 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0300&L2=0304 false false SC-MAX9000 SC-MAX9000 false
/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0300&L2=0305 false false BK-3MCCE/2BV BK-3MCCE/2BV false