VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

Chứng chỉ

vn_vi_1
vn_vi_2

Để có đánh giá khách quan về hiệu ứng của máy sấy tóc nanoe, chúng tôi đã yêu cầu Intertek cung cấp xác minh của bên thứ ba.

Intertek là tổ chức thử nghiệm sản phẩm và cấp chứng chỉ hàng đầu quốc tế.

vn_vi_3

Bundled Hair Brushing Test

lm-4-6-B_lc_5_140116

Bề mặt của tóc sau 1000 lần chải.

lm-4-6-B_lc_6_140116
vn_vi_4

Người sử dụng:
Khoảng 35 phụ nữ sống tại Anh, từ 20 đến 39 tuổi
Phương pháp:
Thử nghiệm kéo dài trong 2 tuần với máy sấy tóc Panasonic EH-NA65 được so sánh với máy sấy tóc của chính người sử dụng sau 7 ngày sử dụng với từng loại máy.
Người được thử nghiệm được hỏi những câu hỏi về tình trạng của tóc và được yêu cầu cho đánh giá theo năm mức.

 

vn_vi_5

 

 

vn_vi_6

 

 

vn_vi_7
vn_vi_8
vn_vi_13
vn_vi_9

Hiệu ứng của việc giảm tĩnh điện

Tóc được tích tĩnh điện bằng máy tạo tĩnh điện và máy sấy tóc có và không có nanoe được sử dụng để xác minh hiệu ứng triệt tiêu tĩnh điện của nanoe.

Với máy sấy tóc không có nanoe, tóc vẫn bị nhiễm tĩnh điện, trong khi đó máy sấy tóc có nanoe triệt tiêu tĩnh điện.

 

vn_vi_12
vn_vi_12
vn_vi_10