VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Ảnh của Tủ lạnh 2 cánh – Ngăn đá dưới NR-BX468GKVN

Tủ lạnh 2 cánh – Ngăn đá dưới NR-BX468GKVN

Không gian lắp đặt