VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của Tủ lạnh 2 cánh ngăn đá trên NR-BD418GKVN sản phẩm

Tủ lạnh 2 cánh ngăn đá trên NR-BD418GKVN

Không gian lắp đặt