VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

R1/FC1 Máy giặt - Bảo dưỡng - Tấm lọc thoát nước

Bảo dưỡng

Tấm lọc thoát nước

Làm sạch bộ lọc cặn máy giặt một tháng một lần

Đảm bảo đã xả hết nước trong lồng giặt
trước quy trình này.