VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của Máy giặt cửa trước NA-120VX6LV2 sản phẩm

Máy giặt cửa trước NA-120VX6LV2

Không gian lắp đặt