VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của Phụ kiện LUMIX DMW-BTC14E sản phẩm

Phụ kiện LUMIX DMW-BTC14E

Kích thước (Xấp xỉ mm) Kích thước (R x C x S) Khoảng 72,00 x 30,50 x 92,00 mm / 2,76 x 1,20 x 3,62 inch
Trọng lượng Xấp xỉ 92 g / 0,092 kg