VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

Duyệt tất cả Ống Kính LUMIX S

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3.499E7 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0300&L2=0302 false false S-R24105GCS-R24105GC false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 4.489E7 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0300&L2=0302 false false S-R70200GCS-R70200GC false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 6.299E7 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0300&L2=0302 false false S-X50GCS-X50GC false