VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của Máy xay sinh tố MX-GX1511W sản phẩm

Máy xay sinh tố MX-GX1511W

Số mẫu MX-GX1511
Dung tích Tối đa 1.500mL
Kích thước (R x S x C) Xấp xỉ 17,5 × 23,6 × 41,8 cm
Khối lượng Xấp xỉ 2,2 kg
Dung tích Tối đa 50 g
Kích thước (R x S x C) Xấp xỉ 17,0 × 23,6 × 26,8 cm
Khối lượng Xấp xỉ 1,8 kg