VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Ảnh của Blender MX-SM1031S

Blender MX-SM1031S

Số mẫu MX-SM1031
Dung tích 1.000 mL
Lưỡi cắt Lưỡi thép không gỉ
Kích thước (R x S x C) Xấp xỉ 182 mm X 182 mm X 366 mm
Khối lượng Xấp xỉ 1,7 kg
Dung tích Nguyên liệu khô 50g
Lưỡi cắt Lưỡi thép không gỉ
Kích thước (R x S x C) Xấp xỉ 182 mm X 182 mm X 261 mm
Khối lượng Xấp xỉ 1,4 kg