VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Ảnh của Máy đánh trứng MK-GH1WRA
Nguồn điện 220-240V - 50/60Hz
Công suất 200 W
Tốc độ 5 tốc độ đánh
Mức độ hoạt động 5 phút
Trọng lượng 1.2Kg
Kích thước 8.8 x 18.4 x 13.4 cm
Chiều dài dây điện 1.7 m