VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của Lò vi sóng có nướng NN-CT655M sản phẩm

Lò vi sóng có nướng NN-CT655M

Không gian lắp đặt