VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của Lò nướng NB-H3800 sản phẩm
MODEL NUMBER Model Number NB-H3800
PERFORMANCE Pre-set Programming 10 menus
Temperature Setting 70 - 230 ℃
POWER Supply 1800 W
DIMENSIONS W x D x H (in.) 535 x 424 x 358 mm