VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của Nồi cao tần SR-HB184KRA sản phẩm

Nồi cao tần SR-HB184KRA

Không gian lắp đặt