VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của Nồi điện tử SR-ZX185KRAM sản phẩm

Nồi điện tử SR-ZX185KRAM

Không gian lắp đặt