VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

Sản phẩm sử dụng công nghệ nanoe™ X

Sản phẩm sử dụng công nghệ nanoe™ X

Máy Điều hòa - Máy lạnh