nanoe-G tích điện cho các hạt bụi nhỏ như PM2,5 bằng điện âm và hút lấy chúng. Máy điều hòa sử dụng luồng khí hút để hút và thu gom bụi vào một bộ lọc không khí. Miễn máy điều hòa hoạt động thì không khí trong phòng liên tục được làm sạch.

Không phải là kết quả của các thử nghiệm trong môi trường sử dụng thực tế

Nguyên lý hoạt động của nanoe-G

Các ion âm nanoe-G hấp thu các hạt bụi nhỏ như PM2.5 trong không khí bằng cách chặn chúng trong bộ lọc để khử hoạt tính*2 *3.

Nguyên lý hoạt động của nanoe-G
Bộ tạo nanoe-G tạo ra 3 nghìn tỷ*⁷ ion âm/giây. Sau đó, nanoe-G cho các hạt bụi điện tích âm và hút chúng. Máy điều hòa sử dụng luồng khí hút để hút và thu gom bụi vào một bộ lọc không khí.

Bộ tạo nanoe-G tạo ra 3 nghìn tỷ*7 ion âm/giây. Sau đó, nanoe-G cho các hạt bụi điện tích âm và hút chúng. Máy điều hòa sử dụng luồng khí hút để hút và thu gom bụi vào một bộ lọc không khí.

Trong không khí

Trong không khí
nanoe-G thu các hạt trong không khí.

Sau khi thu các hạt trong không khí, chặn giữ lại để lọc.

Sau khi thu các hạt trong không khí, chặn giữ lại để lọc.

Tác dụng của nanoe-G

Pause
Tác dụng của nanoe-G
Tác dụng của nanoe-G
Tác dụng của nanoe-G
Tác dụng của nanoe-G

Tác dụng của nanoe-G

Tác dụng của nanoe-G
Tác dụng của nanoe-G
Tác dụng của nanoe-G
Tác dụng của nanoe-G

PM2.5 là gì?

So sánh kích thước hạt

Vật chất dạng hạt còn được gọi là PM được tạo thành từ một số thành phần, bao gồm các hạt siêu nhỏ và các giọt chất lỏng. Với kích thước nhỏ hơn 2,5 micro mét (PM2.5), các hạt này được cho là có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe do có thể dễ dàng thâm nhập vào phổi của chúng ta.

So sánh kích thước hạt

Các loại PM2.5 điển hình

Có thể tìm thấy PM2.5 lơ lửng trong không khí, lẫn trong bụi bẩn, khói và giọt chất lỏng. Những hạt mịn này đến từ các nguồn nhân tạo như đốt nhiên liệu hóa thạch, đốt rác ngoài trời và các quy trình công nghiệp cũng như các quá trình tự nhiên, bao gồm bụi nước biển và bụi bẩn do gió mạnh cuốn lên.

Các loại PM2.5 điển hình

Miễn trừ trách nhiệm

*1 [Tổ chức kiểm nghiệm] Trung tâm nghiên cứu khoa học môi trường Kitasato [Phương pháp kiểm nghiệm] Điều hòa không khí gắn nanoe-G được vận hành và kiểm nghiệm trong phòng kiểm nghiệm có kích thước 25m[Kết quả thử nghiệm] Đã loại bỏ 99% trong 150 phút (so với nồng độ ban đầu) (23_0182))
*2 [Tổ chức kiểm nghiệm] Trung tâm nghiên cứu khoa học môi trường Kitasato [Phương pháp kiểm nghiệm] Điều hòa không khí gắn nanoe-G được vận hành và kiểm nghiệm trong phòng kiểm nghiệm có kích thước 25m[Kết quả thử nghiệm] Đã loại bỏ 99% trong 120 phút (so với nồng độ ban đầu) (22_0008)
*3 [Tổ chức kiểm nghiệm] Trung tâm nghiên cứu khoa học môi trường Kitasato [Phương pháp kiểm nghiệm] Điều hòa không khí gắn nanoe-G được vận hành và kiểm nghiệm trong phòng kiểm nghiệm có kích thước 25m3 [Kết quả thử nghiệm] Đã loại bỏ 99% trong 90 phút (so với tình trạng không hoạt động) (23_0140)
*4 [Tổ chức kiểm nghiệm] Viện nghiên cứu FCG, Inc. [Phương pháp kiểm nghiệm] Điều hòa không khí gắn nanoe-G được vận hành và kiểm nghiệm trong phòng kiểm nghiệm có kích thước 23m[Kết quả thử nghiệm] Đã loại bỏ 99% trong 202 phút (so với nồng độ ban đầu) (25034)
*5 [Tổ chức kiểm nghiệm] Hệ thống phòng thí nghiệm nghiên cứu thực phẩm Nhật Bản [Phương pháp kiểm nghiệm] Điều hòa không khí gắn nanoe-G được vận hành và kiểm nghiệm trong phòng kiểm nghiệm [Kết quả thử nghiệm] Đã loại bỏ 99% trong 2 giờ (so với tình trạng không hoạt động) (12037932001-02)
*6 [Tổ chức kiểm nghiệm] Hệ thống phòng thí nghiệm nghiên cứu thực phẩm Nhật Bản [Phương pháp kiểm nghiệm] Điều hòa không khí gắn nanoe-G được vận hành và kiểm nghiệm trong phòng kiểm nghiệm [Kết quả thử nghiệm] Đã loại bỏ 99% trong 2 giờ (so với tình trạng không hoạt động) (12014705001-02)
*7 nghìn tỷ là số lượng ion âm nanoe-G mô phỏng trong điều kiện thử nghiệm. Các ion âm nanoe-G đo được thực tế ở tâm của căn phòng (13㎥): 100 k/cc số lượng tính toán ion âm nanoe-G trong toàn bộ phòng, giả sử điều kiện phân bố đều.

Kết quả có thể thay đổi tùy theo cách sử dụng cũng như các yếu tố thay đổi theo mùa và môi trường (nhiệt độ và độ ẩm). nanoe-G ức chế hoạt động hoặc sự phát triển của vi-rút, nhưng không ngăn ngừa hiện tượng nhiễm trùng.

Danh mục sản phẩm liên quan