Các vấn đề thường gặp trong phòng học

Các vấn đề thường gặp trong phòng học

Tác dụng của công nghệ nanoe™

Phòng học sạch sẽ với mức tích tụ bụi thấp nhất
Phòng học sạch sẽ với mức tích tụ bụi thấp nhất
Không khí sạch, trong lành hơn nhờ khả năng loại bỏ bụi (PM2.5)
Không khí sạch, trong lành hơn nhờ khả năng loại bỏ bụi (PM2.5)

Khu vực đề xuất lắp đặt sản phẩm

** Tình trạng sẵn hàng của sản phẩm tùy theo khu vực. Vui lòng kiểm tra trang sản phẩm trên trang web để biết chi tiết về các model và tính năng.