VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của Optional Handset KX-TGDA30CX sản phẩm

Optional Handset KX-TGDA30CX

Màu B[Đen & Bạc]
LCD 1,8 inch(4,6 cm)
LCD Đơn sắc chấm đầy đủ
LCD 103 x 65 pixel
Kích thước điện thoại cầm tay (R x S x C) Xấp xỉ 48 mm× 34 mm× 165 mm
Kích thước bộ sạc (R x S x C) Xấp xỉ 69 mm× 69 mm× 36 mm
Trọng lượng điện thoại cầm tay kèm pin Xấp xỉ 130 g
Trọng lượng bộ sạc Xấp xỉ 40 g