Dự án thủy sản bền vững thiết lập nên mặt trận và trung tâm môi trường

Hệ thống căng-tin doanh nghiệp Panasonic sử dụng cá được nuôi trồng bằng phương pháp bền vững

Tài nguyên biển đang có nguy cơ cạn kiệt do dân số thế giới không ngừng tăng lên. Hệ thống căng-tin doanh nghiệp Panasonic đang trở thành nơi khơi dậy nhận thức cho mọi người theo nhiều cách khác nhau, bao gồm đưa “thủy sản bền vững” — tức là thủy sản được nuôi trồng theo phương pháp bền vững — vào thực đơn, đây cũng là hành động đóng góp vào hành trình đạt tới Mục tiêu 14 (Sự sống dưới nước) trong Chuỗi mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên hợp Quốc.

17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDG)

Hình ảnh: Chuỗi mục tiêu phát triển bền vững. Mục tiêu 1: Xóa nghèo, Mục tiêu 2: Không còn nạn đói, Mục tiêu 3: Sức khỏe thể chất và tinh thần tốt, Mục tiêu 4: Giáo dục chất lượng, Mục tiêu 5: Bình đẳng giới, Mục tiêu 6: Nước sạch và vệ sinh, Mục tiêu 7: Năng lượng sạch và giá rẻ, Mục tiêu 8: Tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững, Mục tiêu 9: Công nghiệp, đổi mới và cơ sở hạ tầng, Mục tiêu 10: Giảm bất bình đẳng, Mục tiêu 11: Thành phố và cộng đồng bền vững, Mục tiêu 12: Tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm, Mục tiêu 13: Hành động vì khí hậu, Mục tiêu 14: Sự sống dưới nước, Mục tiêu 15: Sự sống trên cạn, Mục tiêu 16: Hòa bình, công lý và các thể chế mạnh mẽ, Mục tiêu 17: Quan hệ đối tác cho Chuỗi mục tiêu, các mục tiêu phát triển này sẽ vẫn được đồng thuận trên toàn thế giới khi chúng ta tiếp tục đến năm 2030.

Nuôi trồng thủy sản và nạn đánh bắt quá mức khiến chỉ số tiêu thụ tài nguyên thủy sinh liên tục tăng. Nếu không thực hiện các biện pháp đối phó, thế hệ mai sau có thể không còn cơ hội thưởng thức cá và động vật có vỏ. Để bảo tồn những món quà được sông biển ban tặng cho thế hệ sau, kể từ tháng 3 năm 2018, Panasonic đã đưa các loại thủy sản bền vững vào thực đơn tại hệ thống căng-tin doanh nghiệp của mình. Sáng kiến này được áp dụng đầu tiên tại trụ sở công ty ở Nhật Bản.  

Thủy sản bền vững tức là những sản phẩm đến từ biển cả được các nhà sản xuất trong ngành ngư nghiệp và nuôi trồng thủy sản sử dụng phương pháp sản xuất bền vững, trong đó lưu tâm đến cách quản lý nguồn tài nguyên, môi trường và xã hội. Tính đến tháng 1 năm 2020, thủy sản bền vững đã được đưa vào thực đơn tại 30 căng-tin doanh nghiệp và Panasonic đặt mục tiêu hoàn thành việc đưa thủy sản bền vững vào khoảng 100 căng-tin để phục vụ nguồn nhân lực hơn 100.000 người tại Nhật Bản trước khi kết thúc năm tài khóa 2020.  

Ảnh: Lối vào căng-tin doanh nghiệp Panasonic. Áp phích và băng quảng cáo thủy sản bền vững được đăng dán. Nhiều người xếp hàng chờ đến lượt.
Ảnh: Lựa chọn thực đơn gồm thủy sản bền vững. Hàu chiên giòn từ quận Miyagi Prefecture. Cơm trắng và canh miso được phục vụ trong khay.
Ảnh: Nhân viên Panasonic ăn các món trong thực đơn thủy sản bền vững của căng-tin doanh nghiệp.

Chứng nhận thủy sản bền vững phục vụ tiêu dùng

Một sáng kiến bảo vệ tài nguyên biển được phát động toàn thế giới chính là quy trình chọn lựa thủy sản bền vững. Hội đồng Quản lý Hàng hải (MSC) và Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản (ASC) là những hệ thống được thành lập để thực thi công tác chứng nhận. Nếu người tiêu dùng bắt đầu tìm chọn mua những sản phẩm biển dán nhãn chứng nhận của một trong hai hệ thống này, thì số lượng những người trong ngành ngư nghiệp nỗ lực để được cấp chứng nhận này sẽ tăng lên. Như vậy sẽ bảo vệ được sự dồi dào của tài nguyên biển.

Hình ảnh: Dấu chứng nhận MSC. Hội đồng Quản lý Hàng hải cấp chứng nhận MSC cho những ngư trường được quản lý tốt và bền vững. Dấu chứng nhận có nội dung như sau. “THỦY SẢN BỀN VỮNG ĐƯỢC CHỨNG NHẬN, MSC, www.msc.org”
Hình ảnh: Dấu chứng nhận ASC. Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản cấp chứng nhận ASC để những bãi nuôi cá có trách nhiệm giảm thiểu gánh nặng lên môi trường và xã hội. Dấu chứng nhận có nội dung như sau. “Nuôi trồng có trách nhiệm, asc chứng nhận, ASC-AQUA.ORG”

Panasonic đã gặp phải nhiều khó khăn đáng ngại khi đưa thủy sản bền vững vào hệ thống căng-tin. Để có thể khẳng định rằng thực đơn trong căng-tin doanh nghiệp Panasonic sử dụng thủy sản bền vững, tất cả các bên liên quan — không chỉ bên cung cấp sản phẩm biển, mà cả những bên nhập khẩu, bên bán buôn, bên chế biến, bên phân phối và bên giao hàng — đều phải tuân thủ đúng quy định, trên toàn chuỗi cung ứng. Chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) đảm bảo rằng quá trình truy xuất nguồn gốc tuân thủ lộ trình an toàn, yêu cầu các bên nêu trên phải đáp ứng đủ điều kiện mới được cấp chứng nhận.

Quá trình cung cấp các sản phẩm biển được chứng nhận

Hình ảnh: “Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các quy trình xử lý sản phẩm biển.” Sơ đồ này minh họa minh họa quá trình cung cấp các sản phẩm biển. Chứng nhận MSC hoặc chứng nhận ASC là yêu cầu bắt buộc đối với các bên cung cấp sản phẩm biển. Chứng nhận CoC cũng là yêu cầu bắt buộc đối với bên nhập khẩu, bên bán buôn, bên chế biến, bên phân phối và bên giao hàng. Sau khi tất cả các bên được cấp chứng nhận này, hệ thống căng-tin doanh nghiệp mới có thể phục vụ thủy sản bền vững.

Để sáng kiến này tạo được ảnh hưởng lớn nhất, Panasonic đang tăng cường các nỗ lực ngoài công ty. Công ty đang chủ động hỗ trợ nhiều công ty khác, khuyến khích họ đưa thủy sản bền vững vào hệ thống căng-tin doanh nghiệp của mình để loại sản phẩm này được ghi nhận thực sự rộng rãi. Công ty cũng hỗ trợ các mắt xích trong ngành giao hàng đạt được chứng nhận CoC.

Thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức này, Panasonic hy vọng tiếp sức để tạo một sự thay đổi lớn trong hành vi tiêu dùng. Quan trọng đó là nhân viên phải bắt đầu trước và hiểu rõ giá trị thủy sản bền vững, sau đó kể lại cho những người khác. Và thông qua quy mô ngày càng lớn dần của sáng kiến này, cũng như nhiều sáng kiến khác, công ty muốn đóng góp vào nỗ lực bảo tồn tài nguyên biển và nỗ lực tạo dựng một xã hội bền vững.

Ảnh: Góc phục vụ tại căng-tin doanh nghiệp Panasonic. Áp phích ghi thông tin về thủy sản bền vững được đăng dán. Nội dung áp phích “Thực đơn trong ngày: thủy sản bền vững đặc biệt!”
Ảnh: Cảnh quan căng-tin doanh nghiệp Panasonic. Rất nhiều người đang ngồi ăn.
Hình ảnh: A Better Life, A Better World

Liên hệ

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Liên hệ [Trang web toàn cầu]