Cộng đồng Panasonic tại Việt Nam

Với bề dày lịch sử gần 100 năm, Tập đoàn Panasonic tự hào với cam kết đóng góp vào sự tiến bộ và phát triển của xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống toàn thế giới. Tại Việt Nam, khoảng 7,000 công nhân viên đã cùng chúng tôi theo đuổi thực hiện cam kết này, còn bạn thì sao?

Cơ hội gia nhập

Please visit our career site for open positions in Vietnam.

Kết nối trên Facebook và xem ngay những cơ hội tuyển dụng để gia nhập cộng đồng Panasonic tại Việt Nam.