VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

Sống khỏe Tết vui – Ngập tràn ưu đãi

Sống khỏe Tết vui – Ngập tràn ưu đãi
Sống khỏe Tết vui – Ngập tràn ưu đãi

XUÂN TRỌN VỊ

Món Ngon Trọn Vị - Vẹn tròn yêu thương

Cuộc sống ngày càng bận rộn, nhưng mâm cỗ ngày Tết vẫn là điều luôn được gìn giữ qua các thế hệ. Với các sản phẩm nhà Bếp Panasonic, Tết này bạn sẽ đón Tết trọn vẹn hơn với mâm cỗ được tròn vị.

Sống khỏe Tết vui – Ngập tràn ưu đãi
Sống khỏe Tết vui – Ngập tràn ưu đãi

XUÂN RẠNG RỠ

Da đẹp tóc xinh – Lung linh đón tết

Tết này thêm rạng rỡ khi rước cả spa về nhà với trọn bộ sản phẩm làm đẹp bằng công nghệ nanoe của Panasonic cùng bàn ủi cây hơi nước dành riêng cho quần áo kiểu ngày Tết.

Sống khỏe Tết vui – Ngập tràn ưu đãi
Sống khỏe Tết vui – Ngập tràn ưu đãi

XUÂN SẠCH KHUẨN

Nhà sạch Tết vui – Xuân khui may mắn

Cuối năm dọn nhà nhàn tênh với trọn bộ sản phẩm cho không gian sống sạch từ Panasonic.

Sống khỏe Tết vui – Ngập tràn ưu đãi

Sản phẩm sử dụng trong bài viết này

*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3899000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0500&L2=0505 false false EH-SA31VP442 EH-SA31VP442 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 7690000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0103 false false MC-SB30JW049 MC-SB30JW049 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2590000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0103 false false MC-CL571GN49 MC-CL571GN49 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3530000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0103 false false MC-CL575KN49 MC-CL575KN49 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 4360000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0103 false false MC-CL787TN49 MC-CL787TN49 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 4940000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0103 false false MC-CL789RN49 MC-CL789RN49 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3010000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0103 false false MC-CL573AN49 MC-CL573AN49 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2376000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200 false false NF-N50ASRA NF-N50ASRA false
NB-H3801KRA

NB-H3801KRA

Nướng đa dạng thực phẩm tại gia

Giá tham khảo: 4,061,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 4061000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0201 false false NB-H3801KRA NB-H3801KRA false
NB-H3203KRA

NB-H3203KRA

Nướng đa dạng thực phẩm tại gia

Giá tham khảo: 3,758,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3758000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0201 false false NB-H3203KRA NB-H3203KRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 4630000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0103 false false MC-YL669GN49 MC-YL669GN49 false
MK-K51PKRA

MK-K51PKRA

Chế biến món ăn thật đơn giản tại nhà

Giá tham khảo: 3,240,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3240000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0205 false false MK-K51PKRA MK-K51PKRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 4209000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0104 false false NI-GWE080RA NI-GWE080RA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2270000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0204 false false SR-CL108WRA SR-CL108WRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2390000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0204 false false SR-CL188WRA SR-CL188WRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2670000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0204 false false SR-CP108NRA SR-CP108NRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2790000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0204 false false SR-CP188NRA SR-CP188NRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3400000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0204 false false SR-CX188SRA SR-CX188SRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2710000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0103 false false MC-CL431AN46 MC-CL431AN46 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 6430000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0201 false false NN-ST65JBYUE NN-ST65JBYUE false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 7720000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0201 false false NN-GT65JBYUE NN-GT65JBYUE false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2840000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0201 false false NN-ST25JWYUE NN-ST25JWYUE false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2850000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0201 false false NN-GM24JBYUE NN-GM24JBYUE false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2880000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0201 false false NN-GM34JMYUE NN-GM34JMYUE false
MC-CG525RN49

MC-CG525RN49

Máy hút bụi tiêu chuẩn

Giá tham khảo: 3,220,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3220000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0103 false false MC-CG525RN49 MC-CG525RN49 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3478000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0202 false false NC-HU301PZSY NC-HU301PZSY false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 5420000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0103 false false MC-YL637SN49 MC-YL637SN49 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 5110000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0201 false false NN-GD37HBYUE NN-GD37HBYUE false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 5130000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0201 false false NN-CT36HBYUE NN-CT36HBYUE false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3290000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0201 false false NN-GT35HMYUE NN-GT35HMYUE false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3220000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0201 false false NN-ST34HMYUE NN-ST34HMYUE false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2920000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0201 false false NN-SM33HMYUE NN-SM33HMYUE false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 9750000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0204 false false SR-AFY181WRA SR-AFY181WRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2452000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0202 false false NC-EG4000CSY NC-EG4000CSY false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2603000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0202 false false NC-BG3000CSY NC-BG3000CSY false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 6070000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0103 false false MC-CJ911RN49 MC-CJ911RN49 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3679000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0500&L2=0501 false false EH-NA65-K645 EH-NA65-K645 false
EH-HS99-K645

EH-HS99-K645

Tạo kiểu chuyên nghiệp mà không cầu kỳ nhờ công nghệ nanoe

Giá tham khảo: 4,399,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 4399000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0500&L2=0502 false false EH-HS99-K645 EH-HS99-K645 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.08E7 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0204 false false SR-AFM181WRA SR-AFM181WRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3620000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0104 false false NI-GSD071PRA NI-GSD071PRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2850000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0104 false false NI-GSD051GRA NI-GSD051GRA false
NB-H3800

NB-H3800

Lò nướng chuyên nghiệp ngay tại nhà

Giá tham khảo: 3,812,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3812000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0201 false false NB-H3800 NB-H3800 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2799000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0500&L2=0501 true false EH-NA45RP645 EH-NA45RP645 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2480000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0103 false false MC-CG373RN46 MC-CG373RN46 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.304E7 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0201 false false NN-DS596 NN-DS596 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3553000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0205 false false MX-AC400WRA MX-AC400WRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3002000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0205 false false MK-5076MWRA MK-5076MWRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 9720000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0205 false false MK-F800SRA MK-F800SRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 8840000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0201 false false NU-SC100W NU-SC100W false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 6307000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0203 false false MJ-L500SRA MJ-L500SRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 7020000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0208 false false SD-P104 SD-P104 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2650000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0104 false false NI-WT980RRA NI-WT980RRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3570000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0103 false false MC-YL631RN46 MC-YL631RN46 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 5180000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0103 false false MC-YL635TN46 MC-YL635TN46 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 4260000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0204 false false SR-ZX185 SR-ZX185 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2.283E7 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0204 false false SR-PX184KRA SR-PX184KRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2880000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0103 false false MC-CL305BN46 MC-CL305BN46 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 5650000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0201 false false NN-CT655MYUE NN-CT655MYUE false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3730000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0204 false false SR-GA721WRA SR-GA721WRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 4514000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0203 false false MJ-DJ31SRA MJ-DJ31SRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.329E7 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0204 false false SR-HB184KRA SR-HB184KRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 6530000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0201 false false NN-GF574MYUE NN-GF574MYUE false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2808000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0203 false false MJ-SJ01W MJ-SJ01W false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3791000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0203 false false MJ-DJ01SRA MJ-DJ01SRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2250000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0104 false false NI-L700SSGRA NI-L700SSGRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3078000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0203 false false MJ-M176PWRA MJ-M176PWRA false