Tài xế

Bạn luôn có thể biết tôi mới thực hiện một chuyến GrabFood hoặc vừa chở một khách hàng hút thuốc. Nhưng công nghệ nanoe™ X có thể làm giảm nhanh chóng bất kỳ mùi hôi dai dẳng nào một cách đáng kinh ngạc – mùi hôi biến mất chỉ trong chớp mắt.

Tại Việt Nam

Khách hàng đang trên xe Grab sử dụng ứng dụng công nghệ nanoe™ X.
Khách hàng đang trên xe Grab sử dụng ứng dụng công nghệ nanoe™ X.