Bộ phát nanoe™ X dùng trên ô tô thanh lọc không khí

Tài xế

Bộ phát nanoe™ X dễ dàng vệ sinh, kích thước hoàn hảo để dùng trên ô tô và hoạt động mượt mà suốt cả ngày. Nghĩa là tôi và khách hàng của tôi luôn có thể tận hưởng bầu không khí tốt hơn.

Tại Indonesia

Khách hàng nhấn nút khởi động bộ phát nanoe™ X bên trong xe Grab.