Thiết bị thiết bị nanoe™ X sử dụng trên ô tô tạo nên không khí trong lành

Tài xế

Rất nhiều hành khách đã hỏi về thiết bị nanoe™ X của tôi! Tôi luôn nói rằng tôi vô cùng yêu thích sản phẩm này, yêu bầu không khí trong lành mà sản phẩm tạo ra, giúp cho chuyến đi trở nên thoải mái nhất có thể.

Tại Singapore

Bộ phát nanoe™ X được đặt bên cạnh ghế lái của tài xế Grab.