Bộ phát nanoe™ X giúp giảm bớt mùi của đồ da và nhựa trong xe

Khách hàng

Tôi đã vô cùng thích thú khi trải nghiệm chuyến đi với bộ phát nanoe™ X. Thiết bị giúp giảm bớt mùi của đồ da và nhựa trong xe – các mùi đặc trưng mà tôi thường ngửi thấy – toàn bộ hành trình trở nên thoải mái hơn.

Tại Singapore

Một hành khách lên chuyến xe có sử dụng bộ phát nanoe™ X.