Công nghệ nanoe™ X đảm bảo không khí trong lành mọi nơi

Thành viên đang làm việc trong không gian riêng

Các doanh nhân với lịch trình bận rộn thường tìm đến một không gian làm việc thoải mái để tập trung. Công nghệ nanoe™ X đảm bảo không khí luôn trong lành ở mọi nơi bạn đến để bạn có thể trở lại làm việc một cách dễ dàng.

 Tại Hub Hyde Park – Không gian làm việc

Máy phát nanoe™ X được đặt trong Không gian làm việc của Hub.