بزرگ ترین پرده پروژکتور Aqua در دبی فستیوال سیتی

بزرگ ترین پرده پروژکتور Aqua در دبی فستیوال سیتی

با بیش از 70 پروژکتور پاناسونیک، تصویری روی آب نمایش داده شد که به عنوان بزرگ ترین نمایش پروژکتوری نمایش داده شده روی آب در 26 دسامبر 2016 در کتاب رکوردهای جهانی گینس به ثبت رسید.

بازار پاناسونیک در خاورمیانه و آفریقا (PMMAF) به همراه نماینده محلی ‌اش، Al-Futtaim Panatech (یکی از شعبه های Al-Futtaim Group) با دبی فیستیوال سیتی (DFC) برای پخش جریانی نمایش های چندرسانه ای در بزرگ ترین پرده پروژکتور دنیا در فستیوال بی دبی در دبی فستیوال سیتی مشارکت کرده است. این رویداد توسط کتاب رکوردهای جهانی گینس به عنوان بزرگ ترین نمایش پروژکتوری روی آب در 26 دسامبر 2016 ثبت شد.

چه چیزی تازه است ؟

    There are no announcements at this time.

    به ما ملحق شوید

    https://www.facebook.com/panasonic.me true Panasonic_MEA 441437188748607488 true PanasonicMiddleEast true false false false /content/panasonic/middleeast/fa/home false /servlet/default/ajax/sns/timeline/instagram Light