اسرار محصولات با کیفیت ما

اسرار محصولات با کیفیت ما

دستگاه های سیم دار پاناسونیک با مفهوم واقعی ایمنی و اطمینان تولید می شوند.

دستگاه های سیم دار پاناسونیک با مفهوم واقعی ایمنی و اطمینان تولید می شوند.

هدفون های مجهز به فناوری القای استخوانی

هدفون های مجهز به فناوری القای استخوانی

طراحی گوش‌آزاد که این امکان را برای شما فراهم می سازد که هنگام گوش دادن به موسیقی، صداهای محیط اطراف را نیز بشنوید.

هدفون های مجهز به فناوری القای استخوانی با طراحی گوش‌آزاد به شما امکان می دهند هنگام گوش دادن به موسیقی، صداهای محیط اطراف را نیز بشنوید.

قدرت را احساس کنید

قدرت را احساس کنید

با 8 درگاه بم ایرکوئک و یک ووفر 38 سانتی متری بسیار بزرگ از صدای بم بسیار قوی، عمیق و هیجان آوری که تاکنون نشنیده اید لذت ببرید.

  با MAX8000 که از 8 درگاه بم ایرکوئک و یک ووفر 38 سانتی متری بسیار بزرگ بهره می برد، از صدای بم بسیار قوی، عمیق و هیجان آوری که تاکنون نشنیده اید لذت ببرید.

چه چیزی تازه است ؟

    There are no announcements at this time.

    به ما ملحق شوید

    https://www.facebook.com/panasonic.me true Panasonic_MEA 441437188748607488 true PanasonicMiddleEast true false false false Light