باطری آلکالاین سایز AAA مدل LR03T/4B

LR03T/4B

بستن

ویژگیها

باطری آلکالاین سایز AAA مدل LR03T/4B
آلکالاین
سایزAAA
۱,۵ولت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

باطری آلکالاین سایز AAA مدل LR03T/4B