لامپ ۳U CFL مدل EFU۱۱E۶۵۲

لامپ ۳U CFL مدل EFU۱۱E۶۵۲

EFU11E652V

لامپ کم حجم فلورسنت U شکل ۱۱وات با روشنایی آرام روز

طول عمر لامپ ۶.۰۰۰ ساعت مناسب از جهت اقتصادی و انرژی

EFU11E652V

بستن

ویژگیها

لامپ ۳U CFL مدل EFU۱۱E۶۵۲
۱۱وات
طول عمر ۶.۰۰۰ ساعت
رنگ نور روشنایی آرام روز

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

لامپ ۳U CFL مدل EFU۱۱E۶۵۲