دستگاه تصفیه آب TK -CS۱۰

TK-CS10

بستن

ویژگیها

دستگاه تصفیه آب TK -CS۱۰
۶.۰لیتر / دقیقه
۱۲۵۰۰لیتر عمر بالای کاتریج
در سایز کم حجم

Accessories

accessory-image

REPLACEMENT CATRIDGE

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

دستگاه تصفیه آب TK -CS۱۰