اصلاح کننده موی بدن ES۲۲۶۵

ES2265

بستن

ویژگیها

اصلاح کننده موی بدن ES۲۲۶۵
تیغه استیل ضد زنگ
دارای ۳شانه برای تمظیمات متفاوت
۳-۶-۹میلیمتر
شاننه مخصوص مرتب کردن ریش
قابل تنظیم به ۹ درجه (۲-۱۴میلیمتر)

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

اصلاح کننده موی بدن ES۲۲۶۵