مایکروفرNN-ST۶۵۱

NN-ST651

بستن

ویژگیها

مایکروفرNN-ST۶۵۱
۱۰۰۰وات
دارای محفظه بزرگ ۳۲ لیتری
بدنه سفید / صفحه نیمه آیینه ای

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

مایکروفرNN-ST۶۵۱

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English