مایکرو CD سیستم SC-PM۲۰۰

SC-PM200

بستن

ویژگیها

مایکرو CD سیستم SC-PM۲۰۰
طراحی کم حجم
قدرت خروجی ۲۰ وات
پخش از USB
مصرف پایین انرژی
کلید خودکار خاموشی و در حال انتظار با مصرف ۰.۲W

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

مایکرو CD سیستم SC-PM۲۰۰

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English