CS-U9SKT

เครื่องปรับอากาศ iAUTO-X เย็นเร็ว เย็นสบายตัว เย็นเร็วขึ้น 35%*


CS-U9SKT

ปิด

คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

iAUTO-X เย็นเร็ว เย็นสบาย
ECONAVI และ INVERTER ช่วยประหยัดพลังงาน
nanoe-G ระบบฟอกอากาศ

การสนับสนุน

ขอรับการสนับสนุน

สำหรับ CS-U9SKT

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
แคตตาล็อก เครื่องปรับอากาศ
CS-U9SKT