FY-GAS Series

FY-GAS Series

FY-GAS Series

บานเกล็ดสำหรับพัดลมระบายอากาศอุตสาหกรรม

• FY-GAS253 (สำหรับใบพัดขนาด 10 นิ้ว)
• FY-GAS303 (สำหรับใบพัดขนาด 12 นิ้ว)
• FY-GAS353 (สำหรับใบพัดขนาด 14 นิ้ว)
• FY-GAS403 (สำหรับใบพัดขนาด 16 นิ้ว)
• FY-GAS453 (สำหรับใบพัดขนาด 18 นิ้ว)
• FY-GAS503 (สำหรับใบพัดขนาด 20 นิ้ว)
• FY-GAS603 (สำหรับใบพัดขนาด 24 นิ้ว)

FY-GAS Series

ปิด

ข้อมูลจำเพาะ

FY-GAS Series
สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมที่มีความกดอากาศสูง