LR14T/2B

LR14T/2B

LR14T/2B

• ขนาด C/1.5V เเพ็คละ 2 ก้อน / กล่องละ 12 ก้อน / หีบละ 4 โหล

LR14T/2B

ปิด