R14NT/2SL

EFD22E65HD3T

R14NT/2SL

• ขนาด C/1.5V เเพ็คละ 2 ก้อน / กล่องละ 24 ก้อน / หีบละ 40 โหล

R14NT/2SL

ปิด