ภาพรวม

ภาพรวม

พานาโซนิค Corporation

พานาโซนิค Corporation

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี 2461 พวกเราที่ พานาโซนิค ได้มีส่วนช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของลูกค้าสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และวางตำแหน่ง "ผู้คน" ให้เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ ของเราเรื่อยมา ด้วยเหตุนี้ เราจึงให้ความสำคัญกับ "ชีวิตของผู้คน" เป็นหลัก ในขณะก้าวเดินไปข้างหน้าบนพื้นฐานของเทคโนโลยีนวัตกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เราพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ ระบบ และบริการต่างๆ มากมาย นับตั้งแต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคไปจนถึงอุปกรณ์สำหรับภาคอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์งานก่อสร้าง และสำหรับครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นที่ใดในเส้นทางชีวิตที่ผ่านไป อย่างเช่น บ้าน ชุมชน ภาคธุรกิจ การเดินทาง และยานพาหนะ เรามุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างหนักเพื่อนำเสนอคุณค่าใหม่ๆ สำหรับชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งกว่า และสร้าง " A Better Life A Better World" (ชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น) ให้เกิดขึ้นจริงกับลูกค้าทุกคน

บริษัท พานาโซนิค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

บริษัท พานาโซนิค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

พานาโซนิค เอเชียแฟซิฟิคตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุกิจของกลุ่มบริษัทพานาโซนิคใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิค ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ทั้งสิ้น 46 แห่ง ทั้งยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่
สำคัญในการดำเนินการผลิตของพานาโซนิคทั่วโลก โดยสนับสนุนธุรกิจทางด้านคอนซูเมอร์ โซลูชั่น คอมโพเนนท์
และดีไวซ์

พานาโซนิค Group in Thailand

บริษัทพานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทพานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัดได้ถูกตั้งขึ้นในฐานะสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ซึ่งในการก่อตั้งสำนักงานใหญ่ขึ้นในประเทศไทยนั้นมุ่งหวังที่จะเพิ่มความ สามารถในการแข่งขันในตลาดในประเทศไทย และเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์รวมในการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแฟซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา รองจากประเทศสิงคโปร์

สารผู้บริหาร

สารผู้บริหาร

ประธานบริษัท พานาโซนิค Corporation

คาสุฮิโระ สึกะ

ประธานบริษัท พานาโซนิค Corporation

Message_Thailand

ทาเคชิ โนะโมโตะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย

ปรัชญาและวิสัยทัศน์

ปรัชญาและวิสัยทัศน์

พันธกิจ

จากการที่เราตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเราในฐานะที่เป็นนัก อุตสาหกรรม เราจึงจะอุทิศตนใหกับความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาการของสังคม ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยผ่านไปทางกิจกรรมด้านธุรกิจของเรา ซึ่งโดยวิธีการนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกได้ดีขึ้น

ปรัชญาพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของพานาโซนิคนั้นได้ถูกเขียนขึ้นโดยคุณโคโนะสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท โดยปรัชญาพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของพานาโซนิคนั้นได้เป็นที่มาของพันธกิจ รวมถึงแนวคิดในการอุทิศตนต่อสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คนทั่วโลกผ่านทางการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของเรา

พันธกิจ

ข้อพึงยึดถือของบริษัท

ความก้าวหน้าและพัฒนาการจะเกิดขึ้นได้ก็จากความพยายามร่วมกัน และความร่วมมือซึ่งกันและกันของพนักงานแต่ละคนในบริษัทเท่านั้น ด้วยจิตใจที่รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เราขอปฏิญาณว่าจะปฏิบัติหน้าที่ของเราในบริษัท ด้วยการอุทิศตน ด้วยความขยันขันแข็ง และด้วยความซื่อสัตย์

หลักคิดของบริษัท

อนุสติ 7 ประการ

การมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม
จิตใจที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม
การร่วมมือร่วมใจกันทำงานด้วยความสามัคคี
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพยายามเพื่อความก้าวหน้า
ความสุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตน
การปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์
การรู้คุณและตอบแทนคุณ

“อนุสติ 7 ประการ” เป็นแนวคิดที่เรายึดถือและนำไปใช้เป็นปรัชญาพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของพานาโซนิค

วิสัยทัศน์

ที่ พานาโซนิค เราได้บ่มเพาะ “ดีเอ็นเออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค" ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจที่มีมาอย่างยาวนาน ด้วยการวางตำแหน่งดีเอ็นเอนี้ให้เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทั้งหมด และนำพาไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน เรามุ่งหมายที่จะมอบ "ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น" ให้กับลูกค้าของเราในพื้นที่ต่างๆ ที่พวกเขาเดินทางไปตลอดช่วงชีวิต เช่น ที่บ้าน ในชุมชน ในภาคธุรกิจ การเดินทาง และยานพาหนะ
บริษัททั้งสี่ของเรา ซึ่งได้แก่ “Appliances Company,” “Eco Solutions Company,” “AVC Networks Company” และ “Automotive & Industrial Systems Company” จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนด "อุตสาหกรรม" ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพื้นที่รอบตัวบุคคล (Individual Space) อย่างตรงไปตรงมา และเราจะสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าสำคัญๆ ในอุตสาหกรรมเดี่ยว (Individual Industry)
และด้วยการทำงานร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ เราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่คำนึงถึงคุณค่าของลูกค้าใหม่อย่างกระตือรือร้น นอกจากนี้เรายังต้องการที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค โดยใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการวางแผนโครงการใหม่ๆ
พานาโซนิค จะร่วมสร้าง "A Better Life A Better World" (ชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น) ให้เกิดขึ้นกับลูกค้าทุกคน

วิสัยทัศน์
ภาคธุรกิจ

ภาคธุรกิจ

พานาโซนิค กำลังมุ่งหน้าสร้าง "A Better Life, A Better World" (ชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น) ให้เกิดขึ้นจริงกับผู้คนทั่วโลก บริษัททั้งสี่ได้ดำเนินการปฏิบัติงานในขอบเขตธุรกิจที่ตนรับผิดชอบด้วยความใส่ใจต่อลูกค้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า
โซลูชันสีเขียว
เครือข่าย AVC
ระบบยานยนต์และอุตสาหกรรม
แบรนด์

แบรนด์

ความฝันที่ไม่รู้จบ

ความฝันที่ไม่รู้จบ

เพลงทำนองพิเศษสำหรับ Neymar Jr. สร้างสรรค์ขึ้นด้วยเสียงที่คัดมาจากการเล่นที่น่าทึ่งของเขาและข้อความให้กำลังใจจากแฟนๆ รอบโลก

ความท้าทายใหม่ของอดีตนักกีฬา

ความท้าทายใหม่ของอดีตนักกีฬา

แม้ว่าผมจะไม่ได้เติมเต็มความฝันที่จะได้ไปโอลิมปิกในฐานะนักกีฬาในวันหนึ่ง แต่ตอนนี้ผมทำงานเบื้องหลังเพื่อช่วยกำกับเกม

ด้วยเปลวไฟแห่งโอลิมปิก

ด้วยเปลวไฟแห่งโอลิมปิก

Panasonic ให้การสนับสนุนกีฬาโอลิมปิกด้วยสุดยอดเทคโนโลยี AV ที่ล้ำสมัยมาเป็นเวลากว่า 25 ปีแล้ว

Panasonic x Neymar Jr.

ชีวิตในแต่ละวันของ Neymar Jr.

มาดูกันว่า โซลูชัน B2B ของ Panasonic เข้ามามีส่วนสนับสนุนชีิวิตในทุกๆ วันของ Neymar Jr. อย่างไร
Neymar Jr. เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับบริษัท ในโฆษณาโทรทัศน์ชิ้นใหม่ของ Panasonic

พรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิม

วิดีโอของแบรนด์ปี 2014 "พรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิม"

หรือเวลาใดก็ตาม พานาโซนิคจะสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยความแตกต่างด้านโซลูชั่นที่เป็นลักษณะเฉพาะทั่วโลก เพื่อนำไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าและโลกที่ดียิ่งขึ้

แสงแห่งความหวังในกัมพูชา

แสงแห่งความหวังในกัมพูชา

เป็นความปรารถนาของเราที่ให้โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ให้แสงสว่างกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในประเทศกัมพูชา และนี่คือสารคดีเรื่องสั้นเกี่ยวกับโครงการโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 100,000 ดวงของเรา

การสนับสนุน

การสนับสนุน

การสนับสนุนสากล

พานาโซนิค เป็นสปอนเซอร์จัดหาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานอีเวนท์และกิจกรรมมากมายทั่วโลกที่สะท้อนถึงหลักปรัชญาในการช่วยเหลือสังคมของเรา

โอลิมปิค

โครงการ Olympic Partner (โครงการความร่วมมือเพื่อโอลิมปิก)


พานาโซนิคได้ให้ความร่วมมือในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทั่วโลกอย่างเป็นทางการมานานกว่า 25 ปี โดยเฉพาะในส่วนของโสตทัศนูปกรณ์ นับตั้งแต่มีการเปิดตัวโครงการ Olympic Partner (TOP) ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมือง Calgary ปี พ.ศ. 2531
พวกเรามีความภาคภูมิใจที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมสันติภาพทั่วโลกผ่านทางกีฬา

การสนับสนุนในระดับภูมิภาค

การให้การสนับสนุนโครงการต่างๆของพานาโซนิคในระดับภูมิภาคนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์ของบริษัทในการพัฒนาเพื่อเติมเต็มชีวิตมนุษย์ การสนับสนุนในหลากหลายกิจกรรมนั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะเขื่อมโยงความรู้สึกที่ผู้คนมีร่วมกัน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้คนที่หลากหลายในภูมิภาคนี้

AFC

การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย และเอเอฟซีแชมเปียนส์ลีก

พานาโซนิค เอเชีย แปซิฟิคมีความภูมิใจที่ได้สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย และเอเอฟซีแชมเปียนส์ลีก เนื่องจากฟุตบอลนั้นเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค และตะวันออกกลาง เราจึงหวังว่าจะได้ร่วมแบ่งปันช่วงเวลาที่ตื่นเต้นเร้าใจของการแข่งขันกับผู้คนในภูมิภาคนี้ผ่านทางการสนับสนุน และเทคโนโลยีของเรา

Sea Games

การแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 27

พานาโซนิค เอเชีย แปซิฟิค ได้ตอบรับในการเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการให้กับการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 27 โดยจะสนับสนุนสินค้าต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าในหมวดภาพและเสียงซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ทั้งนี้พานาโซนิคยังจะร่วมสนับสนุนการผลิตเครื่องแบบของนักกีฬาทีมชาติพม่าในการแข่งขันซีเกมส์ในครั้งนี้อีกด้วย

การสนับสนุนภายในประเทศไทย

Sponsorship_Thailand

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนโครงการต่างๆ และกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆของพานาโซนิคภายในประเทศไทยได้จากเว็บไซต์นี้

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติศาสตร์ของ พานาโซนิค

ประวัติศาสตร์ของ พานาโซนิค เริ่มขึ้นในปี 2461 เมื่อคุณ โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ก่อตั้ง Matsushita บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน ต่อไปนี้ เรามาดูว่าบริษัทค่อยๆ เติบโตและพัฒนามาเป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำแห่งหนึ่งของโลกอย่างในปัจจุบันได้อย่างไร

ความเป็นมาของพานาโซนิคในประเทศไทย

History_Thailand

สำหรับความเป็นมาของพานาโซนิคในประเทศไทยนั้น เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2497 จากการที่ มัตสุชิตะ อิเล็คทริค ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น พานาโซนิค คอร์ปอร์เรชั่นได้แต่งตั้งให้ บริษัท ซิว จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าเนชั่นแนลในประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของพานาโซนิคในประเทศไทย จนในปี พ.ศ. 2504 จึงได้มีการก่อตั้ง บริษัท เนชั่นแนลไทย จำกัด ซึ่งก็คือ บริษัทพานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด ในปัจจุบัน บริษัทนี้นับเป็นโรงงานผลิตแห่งแรกที่มัตสุชิตะอิเล็คทริคลงทุนในต่างประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยในระยะแรกทำการผลิตถ่านไฟฉายและวิทยุ หลังจากนั้น จำนวน บริษัทพานาโซนิค ในประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้มีการจัดตั้ง บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานปฏิบัติการประจำประเทศไทยขึ้น

โดยกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย ปัจจุบันมีทั้งหมด 21 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต 12 บริษัท บริษัทฝ่ายขาย 4 บริษัท บริษัทวิจัยและพัฒนา 1 บริษัท บริษัทผู้ถือหุ้นและอื่นๆอีก 4 บริษัท ตั้งอยู่ที่เขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมไปถึงขอนแก่นและอยุธยา โดยมีพนักงานประมาณ 18,000 คน และมีสินค้าที่ร่วมกันผลิตมากกว่า 60 ชนิด