การใช้ทรัพยากรและพลังงานที่มีอยู่จำกัดอย่างดีที่สุด

มีการคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะมีมากกว่า 9 พันล้านคนในปี 2593 และเพื่อเป็นการรับประกันว่าชีวิตในอนาคตจะดียิ่งกว่า สะดวกสบายยิ่งขึ้น และมีความปลอดภัย เราจึงจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรและพลังงานที่มีอยู่จำกัดอย่างดีที่สุด ในขณะที่ดำเนินชีวิตไปข้างหน้า
นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเป็นต้นมา พานาโซนิค ได้ให้ความสำคัญกับผู้คนและการปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ผ่านทางผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ มากมาย
จากพื้นฐาน “Better Life, A Better World" (ชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น) พานาโซนิคมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่ยั่งยืน ผ่านการพัฒนาโซลูชั่นบนพื้นฐานของเทคโนโลยีการประหยัด การสร้าง การจัดเก็บและการจัดการพลังงาน เพื่อชีวิตที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น ทั้งในชุมชนและภาคธุรกิจ โดยใช้พลังงานให้น้อยที่สุด

Image of ECONAVI products

การประหยัดพลังงานที่บ้าน

การประหยัดพลังงานและน้ำด้วย ECO NAVI

เครื่องใช้ภายในบ้านของ พานาโซนิค หลายชนิดมีการติดตั้งฟังก์ชั่น ECO NAVI ฟังก์ชั่นเหล่านี้จะตรวจจับการสูญเสียโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะทำการปรับเพื่อประหยัดไฟฟ้าและน้ำด้วยตัวเอง ตัวอย่างเช่น การที่ตู้เย็น ECO NAVI รับรู้เมื่อไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นระบบจะหยุดทำความเย็นที่ไม่จำเป็นในช่วงนี้ หรือระบบควบคุมของโทรทัศน์จะปรับความสว่างของหน้าจอตามตำแหน่งที่ติดตั้งและ ความสว่างภายในห้อง หรือการที่เครื่องซักผ้าตรวจจับว่าเสื้อผ้าสกปรกหรือแห้งเพียงใด แล้วจะปรับการใช้ไฟฟ้าและน้ำตามความเหมาะสม พานาโซนิค สร้างผลิตภัณฑ์และบริการอันหลากหลายสำหรับครัวเรือนใน 88 ประเทศทั่วโลก ด้วยการออกแบบที่รักษาสมดุลและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมๆ ไปกับการขจัดปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยเปล่าประโยชน์

พานาโซนิค Slolutions for Stores

โซลูชันพลังงานสำหรับร้านค้าปลีก

ร้านสะดวกซื้อที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ แบบทดลอง

พานาโซนิค ผู้พัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำลังจับมือกับคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อผลิตอุปกรณ์สำหรับภาคธุรกิจ เช่นร้านสะดวกซื้อที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่างเช่น ร้านสะดวกซื้อ Lawson สาขาเมืองเอบินะในประเทศญี่ปุ่น มีการใช้งานระบบทำความเย็นปลอดสาร CFC รุ่นใหม่ที่ให้การประหยัดพลังงาน มีตู้โชว์สินค้าแช่เย็น มีเครื่องปรับอากาศอาคารพาณิชย์ มีพัดลมระบายอากาศและอุปกรณ์ในครัว ในขณะเดียวกันก็มีระบบเครือข่ายและการบริหารจัดการอุปกรณ์เพื่อการปฏิบัติ งานที่ให้ประสิทธิผลสูงสุด และมีระบบตรวจสอบระยะไกล ERMOS นอกจากนี้ หลังคาของร้านยังติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ (18 กิโลวัตต์) ที่ใช้ประโยชน์จากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ HIT ประสิทธิภาพสูง ร่วมกับการใช้ระบบจัดเก็บแบตเตอรี่แบบลิเธียมอิออน และสถานีไฟฟ้าเพื่อเป็นแหล่งกำเนิดและ จัดเก็บพลังงาน ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานประมาณ 30%
ด้วยการใช้เทคโนโลยีสีเขียว เช่น ระบบทำความเย็นปลอดสาร CFC ระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) ระบบร่วมระหว่างแหล่งกำเนิดและจัดเก็บพลังงานที่รวมแบตเตอรี่ลิเธียมอิออนเข้ากับ พลังงานแสงอาทิตย์ และระบบไฟ LED พวกเรา พานาโซนิค จะยังคงร่วมมือกับบริษัทผู้จำหน่ายต่อไปเพื่อสร้างร้านสะดวกซื้อที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น

Image of Fujisawa Sustainability Smart Town

โซลูชันพลังงานสำหรับในเมือง

เมืองแห่งอนาคตในรูปแบบใหม่

พานาโซนิค มีเป้าหมายที่จะสร้างเมืองที่ยั่งยืน เขียวชอุ่มด้วยพื้นที่สีเขียว และสนับสนุนให้มีการผลิตและบริโภคภายในท้องถิ่น
จากการสนับสนุนด้านพลังงานไฟฟ้าและเครือข่าย IT โดย พานาโซนิค และคู่ค้าทางธุรกิจของ พานาโซนิค ทำให้เกิดเมืองอัจฉริยะยั่งยืนฟูจิซาวะขึ้น ซึ่งมีกำหนดเปิดในเดือนมีนาคม 2557 ที่เมืองฟูจิซาวะ จังหวะคะนะงะวะ ประเทศญี่ปุ่น เมืองนี้เป็น “เมืองแห่งอนาคต” ที่ให้ทั้งชีวิตที่มั่นคงและปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัย ในการแปลงวิสัยทัศน์ของฟูจิซาวะให้กลายเป็นจริง เราได้ตั้งเป้าหมายไว้สูงและดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดเพื่อบรรลุสู่จุด มุ่งหมายนั้น ซึ่งรวมถึงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 70% ทั่วทั้งเมืองด้วยการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่เก็บพลังงานไฟฟ้าสำหรับทุกครัว เรือน ลดการใช้น้ำในเมืองลง 30% ใช้งานพลังงานทดแทนในอัตรา 30% และกักเก็บพลังงานได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตสามวัน
เนื่องด้วยรูปแบบธุรกิจที่ใช้ประสบการณ์ของ พานาโซนิค ในการวางผังเมือง เราจึงตั้งใจที่จะโปรโมทเมืองอัจฉริยะทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่นอย่างจริง จัง
นอกจากนี้ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่ล้ำสมัยของ พานาโซนิค ยังนำมาช่วยวางผังเมืองอัจฉริยะในประเทศจีนอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ที่เมืองต้าเหลียน เมื่อประชาชนเลือกสถานที่อยู่อาศัยแล้ว ผู้คนมากมายก็เกิดความกังวลในเรื่องคุณภาพอากาศภายในบ้าน เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว ในโครงการเมืองยอดเยี่ยมต้าเหลียนจึงมีการนำเทคโนโลยีที่พัฒนาใหม่มาใช้กับ ระบบ HEMS (การบริหารพลังงานภายในครัวเรือน) ของบ้าน เพื่อจำลองสถานการณ์ของคุณภาพอากาศออกมาเป็นภาพเสมือนจริงของการใช้พลังงาน
ในขณะเดียวกันที่ประเทศสิงคโปร์ พานาโซนิค กำลังทำงานร่วมกับองค์กรรัฐบาล โดยเข้าร่วมในโครงการสาธิตโซลูชันพลังงานแบบรวม (Total Energy Solutions) ที่ดำเนินการให้กับการเคหะแห่งชาติในพังโกล

การรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านทางผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม

พานาโซนิค ภูมิใจในสินค้าที่หลากหลายของเรา ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีสนับสนุน ทั้งหมดนี้ล้วนนำไปสู่การสร้างพลังงาน การจัดเก็บพลังงาน การประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์น้ำ ตัวอย่างเช่น CASART ECO CORDIS ซึ่งเป็นบ้านที่สร้างโดย PanaHome ที่รวมคุณลักษณะต่างๆ เอาไว้ เช่น แผงพลังงานแสงอาทิตย์ เซลล์เชื้อเพลิง Ene-Farm สำหรับใช้ในครัวเรือน และ Smart HEMS พานาโซนิค เข้าใจถึงความต้องการของตลาดเป็นสิ่งแรก และจะยังคงใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อส่งต่อคุณค่า ที่เป็นหนึ่งสู่ลูกค้า และมอบ “better life” (ชีวิตที่ดีกว่า) ไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง